LGBTQ+ Activists Acquitted in Poland

“While we welcome the court’s decision to acquit these activists, the reality is that they should not have been charged in the first place. The Council of Europe has noted increasing violence against members of the LGBTQ+ community in Poland, and Polish authorities should be taking steps to protect this community instead of harassing them by bringing spurious charges,” said Amal Clooney, Co-President of the Clooney Foundation for Justice.

Background:

In response to a homophobic display, activists Elżbieta Podleśna, Anna Prus, and Joanna Gzyra-Iskandar added rainbows halos to images of the Virgin Mary of Czestochowa in Plock, Poland. They were subsequently charged with violating Article 196 of the Polish Criminal Code, which criminalized “[w]hoever offends the religious feelings of other persons by outraging in public an object of religious worship or a place dedicated to the public celebration of religious rites.” Earlier today, they were acquitted of the charges with the court finding that the prosecution had failed to prove its case against the activists.


„Przyjmujemy z zadowoleniem decyzje sadu o uniewinnieniu aktywistów LGBTQ+ w Polsce jednak w rzeczywistości w pierwszym rzędzie nie powinny oni być w ogóle sadzani. Rada Europejska zanotowała zwiększenie przemocy wobec członków środowiska  LGBTQ i polskie organy regulujące powinny podjąć kroki ochrony tego środowiska a nie nękania ich fałszywymi i bez podstawowym oskarżeniami,” powiedziała Amal Clooney, prezes Clooney Foundation for Justice.

Historia (sprawy):

W odpowiedzi na homofobiczne wystąpienia, aktywisci: Elżbieta Podleśna, Anna Prus, i Joanna Gzyra-Iskandar dodaly teczowe kolory do aureoli w wizerunku Matki Boskiej Czestochowskiej w Plocku.  W wyniku tego zostaly one zatrzymane  za nie przestrzeganie Art. 196 Kodeksu karnego który stanowi podstawę kryminalizacji czynów każdego ktokolwiek „ zmusza inną osobę do podjęcia czynności religijnej lub do udziału w obrzędzie religijnym albo do powstrzymania się od takiej czynności lub obrzędu.” Wcześniej dzisiejszego dnia zostali oni uniewinnieni od zarzutów a sad uznał ze prokuratura nie przedstawiła wystarczajaco dowodów przeciwko działaczom.